Bærekraftsprisen


Under fjorårets konferanse lanserte vi Bærekraftsprisen. Bjaaland Bygderestaurant gikk av med seieren i 2022.
Er det din bedrift som får prisen for 2023? Send inn ditt bidrag direkte til Sparebanken DIN. Se link nedenfor.
Innsendingsfrist er 06.11.2023

Hva er bærekraftsprisen?

Sparebanken DIN jobber aktivt med flere tiltak for å bidra til bærekraftig utvikling i våre lokalsamfunn.

Et av tiltakene er å dele ut Bærekraftsprisen på 30.000 kroner under MIDTVEST Konferansen torsdag 16. november på Bø Hotell.

Sparebanken DIN bidrar med 25.000 kroner og Midt-Telemark og Nome Utvikling (MTNU) bidrar med 5.000 kroner. I tillegg til dette vil både Telemark Næringshage (TNH) og Midt-Telemark og Nome Utvikling (MTNU) bidra med med 5 gratis rådgivningstimer.

På den måten kan vinnerbedriften bruke midler og rådgivning til å videreutvikle sitt tiltak.

Formålet med prisen er å koble lokale initiativ til FN`s 17 bærekraftsmål.

Din bedrift kan søke fra og med i dag, og frem til fristen 6. november.

Hva skjer etter at du har sendt inn?

Rett etter fristen møtes juryen for å vurdere de innsendte kandidatene til prisen. Juryen består av to bedriftsrådgivere fra Sparebanken DIN, en bedriftsrådgiver fra MTNU, og en bedriftsrådgiver fra TNH. Erik Holtan som er bankens leder for bærekraft og sponsor vil også delta i juryen, i tillegg til å dele ut prisen under MIDTVEST Konferansen torsdag 16. november.

Har du spørsmål relatert til konferansen? send oss en e-post